ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
คำสั่ง 14-2565 เวรวันหยุดราชการ เดือนมีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.79 KB 33538
คำสั่ง 13-2565 ไปราชการ TO BE NUMBER ONE 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.54 KB 33539
คำสั่ง 12-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 33538
คำสั่ง 11-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.68 KB 33538
คำสั่ง 10-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบปลายภาค 2.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 33538
คำสั่ง 9-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.15 KB 33538
คำสั่ง 8-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการจุฬาชนบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.77 KB 33538
คำสั่ง 7-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสภานักเรีย ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 33539
คำสั่ง 6-2565 อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.08 KB 33538
คำสั่ง 5-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.36 KB 33539
คำสั่ง 4-2565 เวรวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.34 KB 33538
คำสั่ง 3-2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.23 KB 33539
คำสั่ง 2-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.41 KB 33538
คำสั่ง 1-2565 การแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบกลางภาค 2-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 33538