ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 144) 01 มี.ค. 65
วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565 กิจกรรม ซ่อมสร่างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร (อ่าน 390) 19 ก.พ. 65