ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” (อ่าน 16) 22 ก.ย. 65
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 168) 01 มี.ค. 65
วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565 กิจกรรม ซ่อมสร่างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร (อ่าน 542) 19 ก.พ. 65