ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกำหนดการเเข่งขัน กีฬาคณะสี "ท่าช้างเกมส์" 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 176) 08 ก.พ. 66
ประชาสัมพันธ์ อัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 323) 11 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” (อ่าน 475) 22 ก.ย. 65
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 215) 01 มี.ค. 65
วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565 กิจกรรม ซ่อมสร่างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร (อ่าน 939) 19 ก.พ. 65